Kontinuitetsplanering och återställning

Drifttjänster återställning – Managed Recovery

Översikt

Skydda er data, återställ er miljö

Alldeles för länge har disaster recovery ansetts vara en övning som sker en eller två gånger per år och som utförs ett särskilt team vid ett specifikt tidsbundet tillfälle. Inte underligt att 7 av 10 organisationer misslyckas med att möta sina RPO/RTO-mål när de lämnas åt sitt eget öde. Men disaster recovery bör aldrig hanteras som en separat övning, utan vävas in en större helhet kring it-produktionens tillgänglighet. Det framförallt viktigt om man betänker den snabbt föränderliga och komplexa hybrid-it-miljö som kännetecknar företagens verksamheter idag.

Sungard Availability Services (Sungard AS) kan ta ansvar för hela er återställning via Managed Recovery Program (MRP). Våra experter utvecklar era återställningsplaner och rutiner, synkroniserar förändringar i er produktionsmiljö med er återställningsmiljö och testar att DR-planen för era applikationer fungerar.

Fullständig återställningsberedskap. Vårt Managed Recovery Program inkluderar en Technical Service Delivery Manager som blir en förlängning av ert IT-team och som utvecklar era återställningsrutiner och er dokumentation, utför och hanterar återställning vid tester och skarpt läge, rapporterar testutfall och status kring programmet månatligen och kvartalsvis.

Applikationsfokuserad återställning. Applikationerna blir inte bara återlästa – vi ser också till att de fungerar som de ska. Vi kan återställa applikationer till varje tidpunkt för att säkra tillgänglighet även om datan är skadad och vi ser till att slutanvändarna blir återuppkopplade som en del av processen.

Kontroll över era kostnader. För att balansera kostnader med återställningstid (RTO) och återställningspunkt (RPO) använder vi en skiktad strategi för applikationernas tillgänglighet. Vi arbetar tillsammans med er för att rangordna applikationer och data utifrån hur affärskritiska de är. Sedan utformar vi en tjänst som skräddarsyr upptid för respektive applikation.

 

Varför Sungard AS?

Sungard AS kombinerar decennier av erfarenhet inom disaster recovery med ett brett utbud av återställningstjänster, moln – och drifttjänster samt konsulttjänster för att hålla vårt löfte att tillhandahålla fullt återställningsbara produktionstjänster – specifikt anpassade för att möta de hybrida miljöer som kännetecknar moderna företag av idag.

Relaterade tjänster

Välj rätt tjänster inom Recovery Management 

Managed Recovery från Sungard AS tillhandahåller de experter, processer och verktyg som ni behöver för att effektivt återställa er verksamhet med rätt lösning anpassad för er. Vi arbetar tillsammans med era medarbetare för att proaktivt upprätthålla och hantera er återställning.

Managed Recovery Program (MRP)

Vi planerar, implementerar och driver hela er återställningscykel inklusive recovery-miljö, dataförflyttningar, återställning av applikationsmiljö samt snabb uppkoppling av slutanvändare mot återställda applikationer.

Discovery and Dependency Mapping (DDM)

Våra experter utför en agentlös sökning för att skanna av er IT-miljö och föra in informationen i vår

central configuration management database (CMDB). Vi analyserar sedan datan och mappar applikationernas beroende till infrastrukturen och verksamhetens beroende till applikationerna. Ögonblicksbilden av er IT-miljö gör det möjligt för oss storleksanpassa rätt återställningslösning för er och uprätthålla takten i livscykeländringar.

Platform Recovery Plus (PR+).

Vi förbereder er återställningsmiljö och sparar tid och pengar åt er genom att ni slipper bygga upp operativsystem på servrar, installera backupagenter, starta nätverk och bygga backup master och mediaservrar. För er som kund innebär det att ni kan fokusera på att producera IT och reducera kostnaderna för personalens resor till reservanläggningen.

Recovery Execution System (RES).

Som en del avMRP minskar RES återställningstiden med upp till 70 procent tack vare automatiserad provisionering, byggnad, konfigurering och återställning av värdar. RES läser dynamiskt återställningskonfigurationen från CMDB och genererar automatiskt ett steg-för-steg-arbetsflöde för återställningen som sedan utförs med teknologi för processorkestrering, vilket möjliggör repetitiva resultat och förbättrad återställning. 

Överväg också ….

Molnbaserad Disaster Recovery

Vi erbjuder en rad möjligheter för molnbaserad recovery inklusive fysiskt-till-moln, virtuellt-till-moln (för VMWare-kunder), moln-till-moln (för AWS-kunder) och applikationer-till-moln (för SAP HANA-kunder).

Dataskydd

Vi erbjuder ett spektrum av dataskyddstjänster inklusive backup, vaulting och datareplikation beroende hur affärskritisk er data är och vilka åtetställningsmål ni har.

Disaster Recovery site

Våra branschledande tjänster inom managed hosting bygger på att våra specialdesignade datacenterlösningar som går bortom vanlig colocation när ni väljer våra tilläggstjänster – som ger er vår expertis inom återställning, redundans och uppkoppling.