Drifttjänster återställning – Managed Recovery

Discovery and Data Dependency Mapping (DDM)

Översikt

Få sanningens bild av er IT

IT är mer komplext än någonsin tidigare. Era applikationer kan finnas i en mix av fysiska miljöer och i molnmiljöer, som levereras internt eller via flera olika externa leverantörer. Komplexiteten växer allt eftersom era anställda fortsätter att köpa och använda nya enheter, program och tjänster med eller utan er kännedom.

Frågan är: hur får ni en korrekt bild av hur ert it-landskap mitt i denna utbredning – en enskild bild som säger sanningen för att ni framgångsrikt ska kunna driva, förbättra och återställa er it-miljö?

Svaret är Discovery and Dependency Mapping (DDM) från Sungard Availability Services. Det här automatiserade verktyget levererar snabbt en sann bild av er produktionsmiljö – inklusive enheter, servrar och applikationer samt deras beroendeförhållanden – för en förbättrad översyn och kontroll av hela ert it-ekosystem.

Få ett uppdaterat snapshot: All it-transformation, strategiska projekt, tillväxt och utvecklingsplaner startar genom att veta var ni är idag. Istället för att förlita sig på ålderdomliga kalkylblad eller långgående revisioner, använder DDM-verktyget automatiserad skanning för att upptäcka alla it-tillgångar och applikationer för att skapa en tillförlitlig och genomlyst bild av er produktionsmiljö. På så vis får ni en bättre grund för framtida initiativ.

Avslöja beroenden: En liten förändring kan påverka hela ert it-ekosystem och de affärskritiska applikationer och processer som det stödjer. Som ett korthus, där varje kort är avhängigt ett annat, kan allt falla om ett dras bort. DDM-verktyget dokumenterar dessa beroendeförhållanden så att ni kan undvika avbrott när ni gör förändringar i er produktionsmiljö och låta era affärsprocesser flöda för återställning.

Håll igång återställningsprocessen: Med en klar bild över er it-miljö kan ni försäkra att den är skyddad på rätt sätt när ni planerar och konfigurerar er återställningslösning – rätt anpassad för att möta era unika behov och eliminera dyr överprovisionering. Genom att skanna med DDM-verktyget på regelbunden basis kan ni hålla produktions- och reservmiljön synkroniserad för en fullt återställningsbar produktionsmiljö.

 

Varför Sungard AS?

Sungard AS DDM-verktyg kompletterar övriga återställnings- och affärskontinuitetslösningar som vi erbjuder. Med hjälp av Sungard As kan ni få ökad sinnesro och bättre hantera er it-utglesning, skugg-it och pågående förändringar.

Sungard AS konsulter är också experter på att skapa genomarbetade strategier för disaster recovery. Om ni vill att vi driver hela er återställningscykel kan ni läsa mer om vår tjänst Managed Recovery Program.