Drifttjänster återställning – Managed Recovery

Managed Recovery Program

Översikt

Uppnå pålitlig och konsistent motståndskraft

När det kommer till en it-katastrof – naturlig och människoskapad – är den stora frågan: kan ni återhämta er? Många organisationer tror att med en fast budget och en välbemannad it-avdelning så är det bättre att de implementerar och upprätthåller it-återställningsprogrammet internt. Tyvärr underskattar ofta företagen kostnaden och resurserna som krävs för att driva ett återställningsprogram med helhetsperspektiv.

Ett internt it-återställningsprogram kan snabbt bli dyrt, och om ni inte är vill att er personals huvudfokus ska vara att uppdatera ert återställningsprogram, hantera change management och engagera sig i reguljära tester kommer någonting oundvikligen att falla mellan stolarna. Tyvärr märker ni kanske inte det förrän efter katastrofen eller avbrottet har inträffat.

Sungard Availability Services Managed Recovery Program (MRP) tar bort bördan och komplexiteten att behöva driva ett it-återställningsprogram internt. Istället kan ni dra fördelar av en komplett uppsättning människor, processer, verktyg och miljöer för att säkra en omfattande och effektiv testning och återställning av er data (inklusive reservarbetsplatser).

Stärk er haveriberedskap

Men ett angreppsätt som inkluderar skydd av er data, återställning av er it-miljö och drift av ert återställningsprogram är fördelarna med MRP klara:

  • Förutsägbar kostnad genom en tydlig servicemodell
  • Identifikation av risker, beroendeförhållanden och återställningsprioriteringar
  • Inställning av passande återställningsstrategier för att lagra data effektivt
  • Automationsprocesser för återställningen för att behålla reservmiljön aktuell och kunna accelerera återställningsprocessen vid katastrofläge
  • Regelbundna tester för att verifiera effektiviteten i ert it-återställningsprogram
  • Ökad produktivitet genom att er personals arbetsbelastningar för återställningsarbete minimeras
  • Förutsägbar utkomst och försäkran om at er data och era applikationer kan bli återställda inom en given tidsram.

Varför Sungard AS?

Sungard AS är en ledare inom disaster recovery med 40 års erfarenhet av att leverera tillgänglighetstjänster för multipla plattformar. Vår bevisade förmåga att driva affärskritiska produktions- och återställningsmiljöer kombineras med vår expertis inom utformning och leverans av kontinuitets- och återställningslösningar som möter individuella affärsbehov.

För mer information, kontakta Sungard AS på 08-666 32 00.