Kontinuitetsplanering och återställning

Återställning system och data

Översikt

För affärer som inte stannar 

Informationstillgänglighet är inte bara ett måste för verksamheten, det handlar också om att skapa konkurrensfördelar. För oavsett om era system ligger nere på grund av en kraftig brand eller ett mer trivialt hårdvarufel har ni inte råd med avbrottet eller att förlora kunder och anseende.

Men realiteten är att majoriteten av företag som idag själva hanterar sitt återställningsprogram hamnar i problem och misslyckas med att möta sina återställningsmål. Det är inte konstigt egentligen, när disaster recovery allt som ofta hamnar långt ner på prioriteringslistan i det dagliga arbetet. Dessutom ökar hybrida It-miljöer antalet möjliga felpunkter samtidigt som planer, policys och rutiner har svårt att hänga med i förändringstakten i produktionsmiljön. Lägg därtill att affärskritisk data inte uppdateras och hålls redo för återläsning, och ni har en verksamhet som riskerar att ta tvärstopp.

Det är därför Sungard AS har ett omfattande livscykelperspektiv på system- och dataåterställning som är designad för att skydda er verksamhet från alla typer av avbrott.

Säkra er data. All framgångsrik återställning börjar med en bra kopia av er produktionsdata. Vi överför er data till vårt Recovery center där den förvaras säkert och uppdateras utifrån hur affärskritisk den är för att vara redo för återläsning.

Återställ snabbare. Om ett haveri inträffar kopplar vi er data till er reservmiljö och återställer ert nätverk och era applikationer.

Fördelning av ansvar. Vi utgår från livscykeln för er återställning för att bestämma vilka processer som kan upprätthållas hos er internt och vilka ni föredrar att vi sköter – ända upp till helhetsansvar.

Varför Sungard AS?

Varför Sungard AS för recovery?

Sungard AS har en oöverträffad erfarenhet inom disaster recovery: i över tre decennier har vi återställt tusentals avbrott smidigt, snabbt och kostnadseffektivt. Vi är betraktade som ledare inom haveriberedskap i Gartners Disaster Recovery as a Service Magic Quadrant och i IDCs Disaster Recovery as a Service MarketScape. Vi erbjuder branschens bredaste portfölj av tillgänglighetstjänster med alla de delar som ni behöver för att vara motståndskraftiga vid en störning eller ett haveri – oavsett slag.

Relaterade tjänster

Fullt återställbara system och data

Tills skillnad från vissa disaster recovery-leverantörer som bara implementerar servrar och lämnar åt ert öde er att hantera återställningen, levererar vi den fullt återställningsbara produktionsmiljö som ni behöver för både fysisk och virtuell infrastruktur. 

System- och dataåterställning - Fysisk it-återställning

Genom att placera era system i vårt Recovery center drar ni fördel av vår erfarenhet av att driva hybrida miljöer för att leverera återställningstjänster över flera plattformar. 

System- och dataåterställning - Datareplikation

För affärskritisk data levererar vi en fullt fungerande kopia av er miljö som är klar att användas inom 4-12 timmar. 

System- och dataåterställning - Backup och Vaulting

För mindre brådskande återställningsbehov eller säker långvarig retention möter våra backup- och vaultingtjänster återställningstid (RTO) och återställningspunkt (RPO) på 24 till 48 timmar. Datasäkerhet och integritet säkras via kryptering vid överföring och vila medan automation reducerar risken för handhavandeproblem i backup-processen. 

System- och dataåterställning - Managed Recovery Program 

Ge oss ansvaret att driva er it-återställning fullt ut – från människor och applikationer till infrastruktur och backup-processer. Våra experter utvecklar ett omfattande dataskydd och strategi för systemåterställning som skräddarsys för era specifika RTO:s (återställningstid) och RPO:s (återställningspunkt), definierar program- och processdesign och utför tester. Vi tillhandahåller ett löpande program där change management ingår för att säkra att er miljö är fullt återställningsbar oavsett hur era affärer och er verksamhet utvecklas.

Överväg också ….

Konsulttjänster

 

Vårt team inom Business Continuity och Disaster Recovery kan hjälpa er att skapa flexibla strategier och planer för en rad scenarios – från kortvariga avbrott till fullt utvecklade katastrofer. Genom att bedöma era operationella risker och analysera hur de påverkar er verksamhet kan de utveckla en kostnadseffektiv lösning som förbereder er och som bidrar till att skydda er verksamhet. 

Managed Recovery – tjänster och tester

Våra experter kan hjälpa er att utföra och dokumentera återställningstester och erbjuda stöd vid skarpt läge samt driva så mycket av era återställnings- och återläsningsprocesser som ni önskar, när ni behöver det. 

Recover2Cloud™

vår tjänst Recover2Cloud är skräddarsydd för att passa de behov som er verksamhet har till en lägre kostnad än en intern lösning. Vi erbjuder en drifttjänst för återställning och tester, multipla tillgänglighetsalternativ och kontrakterad SLA anpassad efter era RTO:s och RPO:s.