Återställning system och data

Backup och Vaulting

Översikt

Pålitligt och robust dataskydd

Er data är grunden för lyckad disaster recovery, oavsett om skadan är en enskilt saknad fil eller ett avbrott i hela er produktionsanläggning. Det är därför som saknade, ofullständiga eller oanvändbara säkerhetskopieringar är en enorm fara för hela ert företag. 

Medan Sungard AS  Data Replication Services är perfekt för affärskritisk data som behöver en RTO (Recovery Time Objective) på 4 till 12 timmar, är det inte lika nödvändigt med en aggressiv tidsram för icke-affärskritisk data. Det är då som Sungard AS Backup och Vaulting kommer in i bilden.

Vår tjänst Backup och Vaulting levererar ett komplett dataskydd med mål för Recovery Time (RTO) och Recovery Point (RPO) på 24 till 48 timmar. Dessutom ger Backup och Vaulting en långsiktig dataretention med lagring av dagliga, vecko- och månadsvis samt årliga kopior på er data bakåt i tiden.

Dra fördelar av backup och vaulting varje dag

Med Sungard AS Backup och Vaulting är vi ansvariga för att dagligen underhålla och upprätthålla er datalagring. Våra tjänst: 

  • utgår från en molnbaserad betalningsmodell utifrån användning
  • är massivt skalbar för att möta växande behov
  • är plattformsoberoende för att stödja virtuella maskiner, legacysystem och servrar
  • är uppbackad av ett robust SLA

 

Varför Sungard AS?

I över tre decennier har Sungard AS återställt avbrott snabbt, smidigt och kostnadseffektivt för kunderna. Vi erbjuder branschens bredaste portfölj av tillgänglighetstjänster med alla delar som ni behöver för att stå stadigt vid ett katastrofläge eller avbrott. Vi är stolta över att uppmärksammas som ledare i Gartners Disaster Recovery as a Service Magic Quadrant.